Per 1 januari 2010 is de DFAS toegetreden tot de EFAS.

 

U heeft de keuze uit 2 typen lidmaatschap, een standaard lidmaatschap en een AIOS lidmaatschap, als besloten op de ALV van november 2016. Ik verwijs u naar de notulen van deze vergadering.

U kunt zich opgeven als volledig lid indien u bent ingeschreven in het specialistenregister als medisch specialist en (buitengewoon)lid bent van de NOV. U kunt zich aanmelden als AIOS lid als u bent ingeschreven in het opleidingsregister tot (orthopedisch) chirurg.

 

Een volledig lidmaatschap houdt in dat u lid bent van de werkgroep en van de EFAS. de werkgroep draagt uw contributie af aan de EFAS , hetgeen financieel bijzonder aantrekkelijk voor u is. Lidmaatschap van de EFAS kent vele voordelen:

Invloed op (europees) beleid

Korting op de congressen en instructional courses

Het tijdschrift "Foot and Ankle Surgery", welke thans is opgenomen in de citation index/pubmed

Mailings van de EFAS over nieuwe ontwikkelingen, etc.

 

keuze lidmaatschap:

 

STANDAARD

1.     Kosten: € 110,-- per jaar voor orthopedisch chirurgen die reeds lid zijn van de NOV en € 160,--

        voor de medisch specialisten die buitengewoon lid zijn van de NOV (dit is incl. het buiten-

        gewoon lidmaatschap van de NOV). voor dit bedrag bent u lid van de DFAS en EFAS, incl

        tijdschrift "Foot and Ankle Surgery"

 

BIJZONDERE LEDEN

2.     Bijzonder lid (bijv. PA's): € 50,00 (mits buitengewoon lid van de NOV)

alleen lidmaatschap DFAS mogelijk.

 

3.     AIO’s: gratis

alleen lidmaatschap DFAS. In het jaar na het behalen van C-formulier wordt automatisch een standaard lidmaatschap van kracht.

 

4.      AIOS/Associate membership:

Vanaf 1 januari 2014 is het "Associate Membership EFAS" mogelijk. kosten hiervan zijn

€ 30,00 per jaar. hiervoor krijgt u:

associate lidmaatschap EFAS (geen stemrecht)

korting op congressen en instructional courses van de EFAS

online toegang tot het tijdschrift Foot and Ankle Surgery

voor meer informatie: http://efas.co/membership en bij de ledenadministratie, Menno Bloembergen:  ledenadministratie@dofaa.nl

 

AFMELDEN ALS LID

u dient voor 1 oktober  voorafgaand aan het jaar dat u wilt opzeggen een schriftelijke/e-mail afzegging naar het secretariaat van de werkgroep te sturen.

 

aanmelden: ledenadministratie@dofaa.nl of via aanmelden lid